TÜRKİYE’DE REJİM DEĞİŞTİ!

 

DSP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN YAĞIZ’IN BASIN AÇIKLAMASI:

 

Türkiye’de rejim değişti!..

Laik cumhuriyet gitti, yerine “ılımlı İslâm cumhuriyeti” geldi!..

Evet evet, şaka değil; aynen öyle oldu…

Değişiklik yasal olarak değil, fiilen oldu…

Şimdi sıra, “ılımlı İslâm cumhuriyeti”ni yasal güvencelerle ayakta tutacak ve devamını sağlayacak köklü düzenlemeleri gerçekleştirmeye ve önündeki en büyük engel olan yüksek yargıyı ele geçirmeye geldi…

Anayasa değişiklikleri onun için yapılmak isteniyor… Demokratikleşme falan, açılım maçılım; işin palavrası!

Ne yazıyordu Anayasamızda?

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

Evet, Anayasamızın ikinci maddesinde aynen böyle yazıyordu…

Bu madde değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek maddelerden biriydi…

Fakat değişti bile… Artık bu maddenin bir hükmü yok…

Çünkü artık uygulanmıyor…

Dahası uygulamayan değil; -Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner örneğinde olduğu gibi- uygulayan suçlanıyor, cezalandırılıyor…

Türkiye artık Atatürk milliyetçiliğine bağlı değil…

Çünkü artık Atatürk milliyetçiliği sakıncalı hâle geldi; bu bağlamda ulusalcılık terör tehdidi kapsamına alındı…

Türkiye artık insan haklarına saygılı, demokratik bir ülke de değil…

Çünkü artık ülkede herkesi susturmak isteyen baskıcı bir yönetim var…

Bir korku imparatorluğu var…

Baksanıza, Başbakan’ın fırçalamadığı kimse kalmadı…

O kadar ki, en yandaş yazara bile “Sen kimin avukatısın?” diye esip gürledi…

Türkiye artık sosyal devlet de değil…

Çünkü artık işsizler iş sahibi edilmek yerine erzaklarla idare edilerek tebaalaştırılıyor…

Türkiye artık hukuk devleti de değil…

Çünkü artık özel yetkili savcı ve mahkemelerle donatılmış bir kanun devleti ile polis devleti hâkimiyeti başladı…

Türkiye, artık laik devlet de değil…

Çünkü artık laiklik karşıtı eylemleri araştırmak, soruşturmak suç hâline geldi…

Çok mu abartıyorum yoksa? Hayır, hayır; kesinlikle abartmıyorum…

Çünkü artık bir ordu komutanı (Saldıray Berk), -hakkında hazırlanan iddianamenin ekinde-,Sünni liderlerle ilgilenmemek”le suçlanıyor…

Oysa İslâmiyet’te “ruhban sınıfı”, dolayısıyla “Sünni liderlik” diye bir şey yok.

Ama bu ifadeyle anlaşılan, bölgedeki “tarikat, cemaat, dergâh önderleri” kastediliyor.

Evet, Türkiye’de artık rejim değişti!..

Laik cumhuriyet gitti, “ılımlı İslâm cumhuriyeti” geldi!.. Yâni…

Yâni Amerikan projesi tuttu…

Öyle ya, bir ülkede böyle bir iddianame yazılabiliyorsa, o ülkede artık laiklik yok demektir.

Add a Comment