DEMOKRATİK SOL’UM BENİM

DEMOKRATİK SOL’UM BENİM

Süleyman YAĞIZ

İnancını, muradını
Yazdı dağlara adını
Çırptı sevda kanadını
Demokratik Sol’um benim
…..
Tek seçenek yolum benim
İzlenecek yolum benim
…..
Ak güvercin barıştır
Ak günlere varıştır
En uygarca yarıştır
Demokratik Sol’um benim
…….
Çıktık yücesine dağın
Derdik bahçesini bağın
Yoludur en güzel çağın
Demokratik Sol’um benim
…….
Sensin pınarım, çeşmem
Kimselere değişmem
Başka kapıdan geçmem
Demokratik Sol’um benim
……
Her can sana, can kardeştir
Her can sana, bir ve eştir
Tuzak kuranlar kalleştir
Demokratik Sol’um benim
……
Özgürlük ilhâmıdır
Ecevit kelâmıdır
Bu bir dost selâmıdır
Demokratik Sol’um benim
……
Sensin en delikanlı
Sensin sabırlı, canlı
Sensin en heyecanlı
Demokratik Sol’um benim
……
Yönüm sensin, yerim sen
Hedefim, rehberim sen
Durağım, kararım sen
Demokratik Sol’um benim
………
Tek seçenek yolum benim
İzlenecek yolum benim

Ankara, 2006

Add a Comment