KOALİSYON UYGARLIKTIR
Koalisyon (ortak yönetim); en uygar, en demokratik yönetim biçimidir; dahası, keyfiliğin önündeki en büyük frendir. Zira koalisyon, “uzlaşı”yı gerektirir… Ki, …