KATMERLİ!


°
Süleyman YAĞIZ
°
Ne kadar talihsiziz!
“Çalıyor ama iş de yapıyor” ya da “Çalıyor ama çalışıyor” sözleri artık neredeyse kanıksanır oldu!
Çalmak bu kadar kolay mı?
Bu sözler dilimizden düşmediğine göre, çalmak, zor bir iş değil, demek ki?
Çoğunluğu Müslüman bir toplum olmamız bile bunu engelleyemiyor!
***
Gerçi, hiçbir din, çalmaya izin vermiyor.
Ama Müslüman oluşumuzun bir farkı var. Çünkü bizde  KUL HAKKI diye bir şey var.
Dilimizden düşmüyor ama, geçen bir twitimde de vurguladığım gibi, “çekirdek çiftler gibi” kul hakkı yeniliyor!
İşin daha da kötüsü, dindar olduklarını söyleyenlerin işbaşına gelmeleriyle birlikte bu  tür “çekirdek çitleme”ler akıl erdirilemez boyutlara ulaştı!
Çalan çalana!
***
Hem çalınıyor, hem de israf deryasında yüzülüyor.
Demek ki, kul hakkı yemede ve israfta, “koyu dindarlık” bir engel oluşturmuyor!
Olsaydı, 17 yıldır kimse kul hakkı yemez ve israf etmezdi!
Oysa ikisi de büyük günahlardan!
Hele kul hakkı… Affı bile mümkün değil…
***
Aslında israf da kul hakkına girer…
Sözlükler, israfı, “Gereksiz yere para, zaman, emek ve benzerlerini harcama, savurganlık, tutumsuzluk” olarak tanımlıyor.
Bir ülkede açlık, yoksulluk ve geçim sıkıntısı yaşanıyorsa, bana göre, israf edilen miktarlar, bu kesimlerin haklarından çalınanlardır.
Öyle ya, bir Müslüman’ın komşusu açken tok yatmaya hakkı yoktur.
Ama bu dindar geçinenler, öyle israf ediyorlar ki, anlaşılır gibi değil!
Bunların, kul hakkı yemesi de israfı da katmerli!..
***
Eğer bu kadar çalınmasa, bu kadar israf edilmese 80 küsur milyonluk Türkiye’de hiç kimse aç ve açıkta kalmaz.
Hele bir de üretim ve bilgi toplumu olabilsek, tarım ve hayvancılıkta kalkınmamızı ileri seyiyelere yükseltebilsek kimselere muhtaç olmayız.
Yâni, özetle “çalma”yı önleyebilsek, işte o zaman gerçekten “süper” olabiliriz.
“Dış güçler şöyle yaptı, böyle yaptı” diye yakınıp durmayız!

Add a Comment